Servicii de calcul salarial

Un angajat fericit este cel care își primește la timp salariul calculat corect. Pentru asta, noi ne ocupăm de următoarele:

 • Calcul salarii pe baza pontajelor întocmite de client
 • Calcul concedii de odihnă
 • Calcul concedii medicale
 • Operare avantaje în natură
 • Întocmirea statelor de plată
 • Întocmire fluturași personalizați la cerere
 • Întocmire fișiere de plată
 • Întocmire și depunere declarația 112

Lista serviciilor de salarizare nu se limitează doar la cele menționate mai sus, ea putând fi completată, în funcție de necesitățile clienților, și cu alte servicii precum:

 • Generare fișier note contabile personalizat
 • Completare adeverințe angajați (medic, bancă, șomaj, vechime, pensie etc.)
 • Verificare și preluare pontaj
 • Evidența zilelor de concediu de odihna
 • Completare concedii medicale și depunerea lor la CNAS
 • Întocmirea și depunerea documentației necesare pentru recuperarea creanțelor FNUASS
 • Evidență popriri salariale
 • Întocmire stat de plată administrator + adăugarea în D112
 • Înregistrare și întocmire declarații detașați nerezidenți
 • Gestionare rezidenți detașați
 • Întocmire dosare pentru salariații scutiți de impozit pe venit
 • Raportări personalizate în limba română, engleză și germană
 • Întocmire raportări statistice (pentru partea de personal)
 • Reprezentare în fața organelor de control

Administrare personal

Scapă de grija dosarelor de personal și de emoțiile unui control ITM, lăsându-ne pe noi să ne ocupăm de:

 • Întocmire dosar personal
 • Întocmire acte adiționale, decizii de suspendare și încetare
 • Întocmirea și actualizarea bazei de date Revisal pentru angajări, încetări, modificări și suspendări de contracte individuale de muncă
 • Transmiterea bazei de date Revisal în Reges
 • Întocmire dosar cercetare disciplinară
 • Întocmire dosar ITM femei însărcinate
 • Asistență la întocmirea Regulamentului de Ordine Interioară
 • Asistență la întocmirea Contractului Colectiv de Muncă
 • Asistență la întocmirea altor documente de personal
 • Reprezentare în fața organelor de control

Împlicuire documente

Oferim servicii de împlicuire documente cum ar fi fluturașii pentru salariați, facturile pentru clienți, înștiințări de plată, somații, titluri executorii, confirmări de sold și alte documente similare care necesită a fi expediate pe suport de hârtie.

Serviciul este unul complet și cuprinde toate etapele procesului: preluarea datelor în condiții de confidențialitate, pregătirea și tipărirea documentelor, împachetarea lor în plicuri lipite și expedierea lor conform cerințelor clientului.

Salarizare internațională

Experiența în acest domeniu acumulată în ani, depășește granițele României, dar și ale Europei.

Prestăm servicii de salarizare conform legislației internaționale, pe bază de procedură. Am lucrat cu firme din Germania, Suedia și Statele Unite ale Americii și suntem deschiși pentru colaborări în întreaga lume.

Avem capacitatea și cunoștințele necesare pentru a ne adapta legislațiilor și practicilor locale și de a învăța rapid programele și sisteme ERP specifice unei firme aflate într-o țară străină. Comunicarea și raportarea se pot face în limbile engleză sau germană.